اتاق‌های بازی ریشه‌ها، پایگاهی برای فعالیت‌های کمک‌درمانی کودکان، و اصلی‌ترین هدف ریشه‌ها است. در این اتاق‌ها، علاوه بر محیطی شاد و بهداشتی برای بازی کودکان بیمار، امکانات مدد کاری و توانمندسازی جسمی و روحی کودکان و والدین نیز فراهم آمده است.

بازی بهترین روش برای کمک به روحیه کودکانی است که روزهای متمادی را در بیمارستان می‌گذرانند. اتاق های بازی ریشه ها برای کودکان یادآور خانه و دنیای کودکی ، برای والدین مکانی برای آرامش و پشتیبانی است. مشاوره و اطلاع‌رسانی نیز کمک بزرگی به روند درمان کودکان دارد. بسیاری از والدین در خصوص انوع بیماری کودکان خود و شیوه مراقبت‌های پس از درمان آگاهی ندارند و از روبرو‌شدن با بیماری نگرانند. تیم مشاوره و توان‌بخشی ریشه‌ها، در اتاق های بازی با ارائه مشاوره تخصصی برای والدین بیماران، آنان را در درک واقعیت‌ها، یاری می‌دهد.

تمام هزینه‌های اتاق‌ها، اعم از وسایل بازی ، لوازم بهداشتی و مشاوره توسط ریشه‌ها تامین می‌شود. ریشه‌ها علاوه بر مشاوره‌ اتاق بازی، بیمارانی که به صورت موردی نیاز به کمک دارند و توان مالی پرداخت هزینه‌های درمانی خود را ندارند نیز تحت پوشش قرار می‌دهد. این پروژه، با همکاری مددکاری بیمارستان‌ها انجام می‌شود.