برای سفارش بنرهای شادی و تسلیت سازمان می توانید با شماره تلفن های: ۸۸۸۸۷۲۸۵ موبایل: ۰۹۳۹۳۸۵۰۰۶۲ تماس گرفته و سفارش خود را ثبت کنید.