ریشه ها را بیشتر بشناسیم

به وب سایت رسمی سازمان مردم نهاد ریشه ها خوش آمدید! ما در سال ۱۳۸۶ با عشق و ارادت کارمان آغاز کردیم.


سال ۱۳۸۶​

هدفمان یاری رساندن به کودکان دردمندی بود که در گوشه کنار شهر می دیدیم. کودکان بیمار،کودکان کار،کودکان بی سرپرست،کودکانی که ما وشما را فرا می خواندند تا دستانشان را بگیریم. راهی سخت که پیمودن آن تنها با یاری شما میسر شد.

ریشه ها فعالیت خود را در ابتدا با تمرکز بر کودکان با بیماری های خاص آغاز و در بیمارستان های تخصصی غیر خصوصی در تهران حضور پیدا کرد.

این حضور اگر چه در ابتدا متمرکز نبود اما با تعریف اهداف اصلی ریشه ها و با همراهی مستمر شما ریشه ها به تبین و تکمیل نوع خدمت رسانی خود پرداخت و پا گرفت و ماند.

ریشه ها با ساخت و توسعه اتاق های بازی در بیمارستان های غیر خصوصی کودکان یا دارای بخش کودکان و با انجام مشاوره و بازی درمانی و همچنین در صورت نیاز پشتیبانی مالی، راه را برای درمان و بهبود کودکانی که با بیماری های خاص زندگی می کنند هموار می سازد.

سالانه در اتاق های بازی ریشه ها بیش از ۷۲۰۰ کودک بیمار با خدماتی چون بازی درمانی، مشاوره روانشناسی و توانمندسازی مورد حمایت قرار می گیرند.

بیش از ۱۰۰۰ کودک در سال از حمایت درمان سرپایی ریشه ها برخوردار می شوند.

بیش از ۶۰۰ تن از والدین کودکان در سال تحت حمایت مشاوران ما قرار دارند.

تندرستی جسم و روح کودکان هدف اصلی ماست.این مهم را با کمک شما به انجام می رسانیم.