درباره ما بیشتر بدانید

به وب سایت رسمی موسسه خیریه ریشه ها خوش آمدید!

ما با عشق و ارادت آغاز کردیم.

سال ۱۳۸۶

هدفمان یاری رساندن به کودکان دردمندی بود که در گوشه کنار شهر می دیدیم.کودکان بیمار،کودکان کار،کودکان بی سرپرست،کودکانی که ما وشما را فرا می خواندند تا دستانشان را بگیریم.

 در پرسه زدن هایمان بارها از بیمارستان ها رانده شدیم، بارها از ما استقبال شد، بارها با درهای بسته مواجه شدیم، بارها درها برویمان باز شد؛ و ما همواره، با پشتیبانی شما راه را ادامه دادیم.  

ما کار خود را با تمرکز بر کودکان با بیماری های خاص شروع کردیم اما دیری نگذشت که دریافتیم این به تنهایی کافی نیست .پس بر دامنه کوشش خود افزودیم و آغوش مان را بر تمامی کودکانی گشودیم که به دلیلی لبخندی بر لب نداشتند، کودکان بیمار نیازمند،کودمان با بیماری های خاص،کودکان کارو خانواده های نیازمند ایشان،کودکان آسیب دیده در سوانح طبیعی،کودکانی که به دلیل فقر از حق ادامه تحصیل محرومند.


گام های نخستین را برداشته بودیم و با کمک خیرین و پس از رایزنی های طولانی با بیمارستان، رنگ آمیزی و تجهیز بخش کودکان سرطلانی و بیماری های خاص بیمارستان مفید انجام شد که در واقع اولین پروژه ی بزرگ ریشه ها محسوب می شود و ایده ی اتاق بازی از همان جا شکل گرفت.

تصمیم گرفتیم دامنه ی مخاطبان خود را افزایش دهیم و این گونه اولین بازارچه ی خیریه را در فضایی  کوچک برگزار کردیم و با همراهی و استقبال شما روبه رو شدیم.

و شما بودید وحضور گرم شما بود و همین عشق وامید باعث شد هدفهای ما تحقق یابدو  ریشه ها پا بگیرد و بماند. 

اکنون ما برای تمام کودکان بیمار به خصوص کودکان با بیماریهای خاص ، کودکان کار و خانواده های نیازمند این گروه از کودکان فعالیت می کنیم. امداد به کودکان در سوانح طبیعی، و همچنین حمایت ازادامه تحصیل نوجوانانی که کودکان دیروز خانواده ریشه ها هستنداز جمله سایر فعالیت های ماست.

flex-admin-1.png
flex-admin-2.jpg
flex-admin-3.jpg
vertical-01
vertical-02
vertical-03
vertical-04
vertical-05
vertical-06

باید کاری کنیم که این ریشه ها خشک نشوند

اکنون ما برای تمام کودکان بیمار به خصوص کودکان با بیماریهای خاص ، کودکان کار و خانواده های نیازمند این گروه از کودکان فعالیت می کنیم. امداد به کودکان در سوانح طبیعی، و همچنین حمایت ازادامه تحصیل نوجوانانی که کودکان دیروز خانواده ریشه ها هستنداز جمله سایر فعالیت های ماست

headers_04.png
headers_02.png
headers_03.png
headers_01.png
© 1397-1398 ، کلیه حقوق این وب‌سایت متعلق به سازمان مردم‌نهاد ریشه‌ها است. طراحی توسط DGNStudio