1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer
  • 00.jpg
  • a.jpg

شما و ریشه ها همکاری و حمایت از موسسه

 موسسه ریشه ها از نظر قانونی یک سازمان غیردولتی و مردم نهاد( NGO) است...

ادامه »

ما چه می کنیم فعالیت ها و پروژه های موسسه

 تمرکز اصلی موسسه همواره کودکان هستند. ما در ابتدا با کمک به کودکان بیماری که از بیماری های خاص رنج می بردند کار خود را آغاز کردیم... 

 ادامه »

درباره ما موسسه خیریه ریشه ها چیست

 به وب سایت رسمی موسسه خیریه ریشه ها خوش آمدید! ما با عشق و ارادت، آغاز کردیم، هدفمان یاری رساندن به کودکان دردمندی بود که در گوشه و کنار شهر می دیدیم ... 

 ادامه »


دوستان خوب ریشه ها،

به یاد دارید در پائیز ۱۳۹۲نلسون ماندلا،یکی از بزرگ ترین الگوهای عشق و نوع دوستی، از میان ما رفت.

ریشه ها در کنار ادای احترام به ایشان، بر آن شد تا با کمکی کوچک به موسسه خیریه ایشان، سهمی در گسترش روح بی مرز انساندوستی داشته باشد .

به یاد دارید در بازارچه ی یلدا وپاییز ۱۳۹۲ از این اندیشه خود با شما سخن گفتیم و خواستیم در کنار ما باشید و این شما بودید که مثل همیشه ما را همراهی کردید.

 

mandela.jpg

پس جستجو کردیم و پی بردیم که یکی از آخرین آرزوهای پدر پیر آفریقا ، نلسون ماندلا، ساختن بیمارستانی ویژه کودکان در آفریقای جنوبی بوده است. 

 با سازمان خیریه "نلسون ماندلا برای کودکان" (لینک وب سایت) تماس گرفتیم و این موسسه ما را به سازمان زیرمجموعه خود که برنامه ریزپروژه ساخت بیمارستان کودکان است معرفی کرد (لینک وب سایت.

 و ما پس از رایزنی های بسیار توانستیم کمک خود را مستقیما به حساب این سازمان در آفریقا حواله کنیم.

 

و امروز با افتخارمی گوییم:

 ریشه ها با این پیام که کمک به کودکان و رویای داشتن زمینی زیباتر هدفی است ورای مرزهای جغرافیایی،

و با ادای احترام به روح بزرگ نلسون ماندلا، در پروژه ی ساخت بیمارستان کودکان در آفریقای جنوبی سهمی داشته است.

این بیمارستان در بیستم ماه مارچ ۲۰۱۴ برابر با ۲۹ اسفند ۱۳۹۲شروع به فعالیت خواهد کرد. (لینک جزئیات بیشتر)

 

موسسه NMCH نامه ی سپاسی برای شما و ما فرستاده است...

 

letter.jpg

 

"بگذار عشق خاصیت تو باشد نه رابطه خاص تو با دیگری ..."

                                                        نلسون ماندلا

 

 

بازارچه فصل

01.jpg

پیام ریشه ها

ریشه ها و همراهانش می گویند:

«من زمین را دوست دارم؛ کارهای زیبای من برای زمین...»

 

 

پیام تندرستی

 

Go to Top