1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer
  • 011.jpg

با راه اندازی بخش دوم کودکان بیمارستان شهید فهمیده، ریشه ها پس از رایزنی با مدیریت این بیمارستان و دریافت لیست کالاهای مورد نیاز، برای شروع ۱۰ عدد یخچال برای اتاق های این بخش به بیمارستان اهدا کرد. این بخش در تاریخ هشتم شهریور افتتاح شد.

بازارچه فصل

01.jpg

پیام ریشه ها

ریشه ها و همراهانش می گویند:

«من زمین را دوست دارم؛ کارهای زیبای من برای زمین...»

 

 

پیام تندرستی

 

Go to Top