1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer
  • 011.jpg

 
 

هم ریشه ای عزیز، از شما خواهشمندیم ازین پس در بطری های خود را برای موسسه ارسال نکنید و فقط به مراکز ثبت شده در وب سایت پروژه 'هستمت' تحویل دهید

 

در بازارچه ی روز جمعه، ریشه ها برای همکاری با پروژه ی هستمت (رویای درهای پلاستیکی) آماده ی دریافت درهای پلاستیکی شماست. 
 
برای اطلاعات بیشتر در مورد این پروژه، به سایت  hastamet.com مراجعه کنید.
 
لازم به تاکید است، ریشه ها هیچ وابستگی و نقشی در این پروژه ندارد و صرفا انتقال دهنده ی این درها خواهد بود.
 
 
 

بازارچه فصل

01.jpg

پیام ریشه ها

ریشه ها و همراهانش می گویند:

«من زمین را دوست دارم؛ کارهای زیبای من برای زمین...»

 

 

پیام تندرستی

 

Go to Top