1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer
  • 011.jpg
خطا
  • JFolder::create: نمی توان پوشه را ایجاد نمود
 
 
موسسه خیریه ریشه ها همواره به فضای روانی انسانها توجه داشته و به آرامش روان و روح بیمار و همراهان او به صورت یک عامل بزرگ کمک درمانی نگریسته است. 
 
مشاوره یکی از بازوهای کمک درمانی قوی ریشه ها بوده است و به همین منظور این موسسه با ارسال گروه مجربی از مشاوران و روانشناسان به بیمارستان های تحت پوشش، امکان مشاوره و روانشناسی رایگان را برای بیماران ، خانواده ایشان و در مواردی پرسنل بیمارستان را فراهم آورد. 
استقبال بیماران و خانواده این عزیزان باعث شد تا موسسه ریشه ها روز هایی خاص را در دفتر مرکزی موسسه به مشاوره و روانشناسی اختصاص دهد. این جلسات با هماهنگی قبلی، بنا به نظر کارشناس موسسه،به دو صورت انجام می شود:
 
۱.  رایگان، ویژه مراجعین کم در آمد
۲.  با اخذ هزینه‌ای کمتر از  دفاتر مشابه برای سایرین  
 
بدیهی ست بخشی از  در آمد حاصل از این جلسات به مشاوران و روانشناسان اهدا شده و مابقی آن صرف امور خیریه می شود.
 
 

بازارچه فصل

Admiror Gallery cannot create thumbnails in /home/reesheha/public_html/plugins/content/admirorgallery/admirorgallery/thumbs//chasht96/
Check folder permmisions!
Admiror Gallery: 4.5.0
Server OS:Apache
Client OS:Unknown
PHP:5.5.38

01.jpg

پیام ریشه ها

ریشه ها و همراهانش می گویند:

«من زمین را دوست دارم؛ کارهای زیبای من برای زمین...»

 

 

پیام تندرستی

 

Go to Top