درباره ریشه‌ها

سازمان مردم نهاد ریشه‌ها سازمانی غیردولتی و مردم نهاد (NGO) است. تمام فعالیت‌ها و درآمد این موسسه غیرانتفاعی و درچهارچوب قانون انجام می‌شود. بزرگ‌ترین حمایت و یاری شما به موسسه قطعا حمایت های مالی شما از ما خواهد بود.

بیشتر بدانیم

از ریشه‌ها چه خبر

کمک‌های نقدی

همراهان گرامی ریشه‌‌ها، شما می‌توانید از طریق وب سایت و یا پرداخت مستقیم بانکی، از پروژه‌‌های سازمان مردم‌ نهاد ریشه‌‌ها پشتیبانی کنید.

به‌ سادگی خلق یک رویای کودکانه!

پرداخت آنلاین

اینستاگرام ریشه‌ها