از ریشه‌ها چه خبر؟!

روزهای سختی را سپری می‌کنیم. همه‌گیری کرونا تاب و توان جسمی و روحی بسیاری را کم کرده و خستگی نه فقط در چشمان کادر درمان کشور که در چشمان بسیاری از مردم شریف ایران داستان‌ها برای حکایت دارد.
در این روزهای سخت برآنیم تا مثل همیشه با همراهی شما عزیزان در نیمه دوم آذر ماه بار دیگر با ارسال بسته‌های کمک بهداشتی به بیمارستان‌های تحت پوشش ریشه‌ها و ارائه آن به کودکان و خانواده‌های که امکان تهیه اقلام بهداشتی را برای محافظت از خود ندارند، کمک کوچکی به روند مهار همه‌گیری باشیم.
اگر تمایل دارید در این کار انسان‌دوستانه سهمی داشته‌باشید، با دفتر ریشه‌ها تماس بگیرید.