بنرهای مناسبتی یکی از خدماتی است که در ریشه‌ها ارائه می‌شود. ریشه‌ها ضمن ارائه بنر تسلیت که متداول در مراسم غم و عزاداری‌هاست بنرهای شادی و تبریک اتفاقات خوب زندگی را نیز مدنظر قرار داده است. شما می‌توانید با تقدیم بنر شادی و یک جمله زیبا، ضمن کمک به ریشه‌ها در یک مراسم شاد نیز با عزیزانتان شریک باشید و این کار زیبا را فقط مختص مراسم غم ندانید و در این راستا فرهنگ‌سازی کنید.

جهت سفارش بنر تسلیت یا شادی می‌توانید با شماره‌ موبایل ۰۹۳۹۳۸۵۰۰۶۲ تماس گرفته و سفارش خود را ثبت کنید.