خانه فرهنگ

پروژه بنیآدم:

ریشه‌ها همیشه بر این باور بوده است که حمایت همراهان را می‌توان با ایجاد فضایی فرحبخش، فرهنگی و پویا میسر کرد. در این راستا بود که پروژه بنیآدم در سال ۱۳۹۷ شروع شد. ما بر آن شدیم تا با حمایت فرهیختگان و هنرمندان، سلسله کتاب آواهایی (کتاب صوتی) را تولید کنیم و اینگونه هم در فضای فرهنگی اثر بخش باشیم و هم با فروش این آثار مددجویان و برنامه‌های ریشه‌ها را حمایت کنیم.

بنیآدم:

خوشبخت بودیم و هستیم که نخست قدم را با یکی از بزرگان زبان و ادب پارسی همراه بودیم. استاد بزرگوار محمود دولت آبادی خوانش داستان کوتاه” یک شب دیگر” را از مجموعه داستان “بنیآدم” به ریشه‌ها هدیه کردند و همین شد که ما این پروژه را بنام بنیآدم ادامه دادیم.

شما می‌توانید با تهیه این اثر سهم بزرگی در خلق رویاهای کودکانه ریشه‌ها داشته باشید.

 

نام اثر: مجموعه داستان ” بنیآدم

نویسنده: محمود دولت آبادی

نام داستان کوتاه: یک شب دیگر

هدیه شما به ما: ده هزار تومان

 

آوازه خوان شهر برمن :

ریشه‌ها دومین کتاب آوای خود را با همکاری مدرسه سفارت آلمان و نشر جیحون به انجام رساند. همکاری بسیار ارزشمند و  متفاوت.

دانش آموزان مدرسه سفارت آلمان خوانش کتاب “موسیقی‌دانان شهر برمن” به زبان آلمانی و فارسی را به سازمان مردم نهاد ریشه‌ها اهدا کردند.

نام اثر: افسانه موسیقی‌دانان شهر برمن

نویسنده:  برادران گریم

هدیه شما به ما: ده هزار تومان