کار داوطلبانه که در کمک به همنوع با میل و رغبت فردی بدون دریافت مزد یا تحمیل وضعیت اقتصادی یا اجتماعی صورت می‌گیرد از ارکان اصلی فعالیت سازمان‌های مردم‌نهاد است.

ریشه‌ها از تمام کسانی که در هر حوزه‌ای با هر تخصصی تمایل به همکاری داوطلبانه دارند استقبال کرده و تقاضا دارد درخواستشان را با پرکردن فرم داوطلبی به ما اطلاع دهند. ما نیز ضمن تشکر، پس از بررسی فرم، متناسب با شرایط و موارد موردنیاز با آنان تماس خواهیم گرفت.

برای دریافت فرم از طریق تلفن یا ایمیل با ما در تماس باشید.