در دنیای امروز، تعریف سلامتی با تعادل جسم و روان مرتبط است؛ بنابراین مشاوره روان‌شناسی، یکی از نیازهای همه افراد است تا بتوانند بر چالش‌های روزمره خود پیروز شده و آرامش و لذت را به خود هدیه کنند. واحد مددکاری و توانمندسازی ریشه‌ها، از بازوهای اصلی این سازمان است که به‌موازات فعالیت‌های انسان‌دوستانه ریشه‌ها، برای همه افراد خدمات توانمندسازی و روان‌درمانی ارائه می‌کند.